Snow

Құрметті оқушылар!

Инновациялық Еуразия Университетінің Жоғары Колледжіне хош келдіңіздер!

Қазір сендердің өмірлерінде өте жауапты кезең: сендер өмір жолын бастағалы тұрсыңдар, тиісінше өздеріне болашақ мамандық түрін таңдау керексіңдер. Өмір жолы басында туындайтын күрделі мәселелердің бірі, жас адам өмірінің маңызды кезеңі - болашақ мамандық таңдау, колледжге түсу. Мамандықтар мен пәндер бойынша онлайн – сынама тестілеуден өтуді ұсынамыз, ол сендерге өз білімдерінді анықтап бағалауға, өз қабілеттеріне сай дұрыс мамандық таңдауға көмектеседі


Уважаемые школьники!

Вас приветствует Высший Колледж Инновационного Евразийского Университета!

В вашей жизни сейчас наступил очень ответственный момент: вы стоите на пороге выбора жизненного пути и, соответственно, выбора будущей профессии. Выбор будущей профессии, поступление в колледж - важнейший этап в жизни молодого человека, один из сложных вопросов, возникающих в начале жизненного пути. Предлагаем пройти пробное онлайн – тестирование по специальностям и предметам, которое вам поможет определить свои знания и верно оценить свои способности при выборе будущей профессии


Егер сіз мамандықтар бойынша тестілеу пәндерінің тізімін қарастырғыңыз келсе, осы құжатқа басып, жүктеп алыңыз↓


Если вы желаете просмотреть список  предметов для тестирования по специальностям, скачайте данный документ, нажав на него↓